Categorieën
ministerievanverhalen

LEIDENde verhalen

Een al heel vaak besproken verhaal uit de literatuur over leiderschap is het verschil tussen management en leiderschap. De manager is vooral een controleur, de leider vooral ook iemand met een visie. Een handige vuistregel waarmee ook in de praktijk snel het kaf van het koren valt te onderscheiden.

Leiden met een visie, in de praktijk

Boeiender is het debat over wat leiden met een visie in de praktijk betekent. Al snel wordt dan het verschil gemaakt tussen de licht autoritaire frontleider en de dienende leider, die vooral ruimte en steun biedt. Het laatste model van de dienende leider is echt een ‘feel good story’, passend bij de tijdsgeest. Het valt meestal goed wanneer de leider in kwestie in het openbaar bekend maakt een voorkeur te hebben voor dienen en ondersteunen.

De vraag die meestal wat onderbelicht en onbeantwoord blijft is de vraag naar de visie. Hoe draag je eigenlijk een visie uit, met zo’n dienende leiderschapsstijl. Het verhaal met de zweep opdienen valt (wellicht) niet meer zo goed, maar wat dan wel?

De kracht van leidende verhalen

Een antwoord ligt in leidende verhalen. Het cruciale verschil tussen een gewone manager (niks mis mee) met de rol van leider, ligt in de capaciteit om een ijzersterk verhaal uit te dragen. Waar blijft de visie? Die wordt uitgedragen als een verhaal. De echte leider is een story teller, gecombineerd overigens met de gave om zeer goed te luisteren naar de verhalen van anderen.

Leiderschap is het op een uitmuntende manier uitdragen van een visie in de vorm van steengoede verhalen, en ook die met veel geduld en uithoudingsvermogen blijven herhalen. Waarbij direct toegevoegd moet worden: en ook zelf leven en werken naar het eigen verhaal. Een uitstekende leider IS het eigen verhaal.

Community building met gevoel voor verhalen

Beleidsverhalen blijven vaak in de papierstapel en goede intenties omdat het ontbreekt aan personen die zich profileren als uitstekende storytellers. Fans verzamelen rond een geweldig beleidsverhaal is onmogelijk zonder de hulp van een community manager met gevoel voor verhalen.

Hier wreekt zich ook meteen de term community manager. Ja, wie een community ondersteunt moet mooie ‘events’ kunnen organiseren, mensen bij elkaar brengen, servicegericht zijn en ook nog ondernemend. Allemaal waar. Ook hier speelt het onderschatte aspect van het vermogen om een leidend verhaal te kunnen vertellen, en daar zelf ook echt en geloofwaardig naar te handelen.

Hoe maak je een leidend verhaal?

Is een leidend verhaal vertellen te leren? Natuurlijk. Vooral door goed uit te zoeken wanneer een verhaal leidend wordt en zorgt voor fans. Er zijn veel wegen naar story land, maar het helpt enorm wanneer

1 uit het beleidsverhaal een duidelijk idee tevoorschijn komt. ‘Hier gaat het om’, los van de verpakking.

2 het verhaal menselijke trekjes krijgt, via persoonlijke verhalen van mensen met een missie.

3 het verhaal origineel is en niet afgekloven. We hebben al zoveel gehoord, wees creatief.

4 echt goed duidelijk wordt welk probleem of welke ‘nood’ wordt opgepakt

5 wanneer het verhaal beweegt, er dus echt wat in gebeurt.

Dat moet toch te doen zijn? Het goede nieuws is dat vrij makkelijk te herkennen is of het vertelde verhaal goed en verleidelijk genoeg is. Wanneer mensen gaan terug praten, zit het wel goed, en anders helaas niet. Leiderschap is in de kern zorgen dat mensen tegen jou als (would be) leider gaan praten!