Categorieën
ministerievanverhalen

‘Conversational starters’

De droom van iedereen die een nieuwe aanpak of een ongewoon thema introduceert, ook in publieke sector, is om daarover een goed gesprek op gang te krijgen. Niet alleen in de politiek of tussen betrokken professionals, maar liefst in de kring daarbuiten, van ervaringsdeskundigen en gebruikers tot aan verstandige mensen die beroepsmatig met heel andere thema’s bezig ziojn.

‘Talkable’

Een community manager is daarom bij uitstek bedreven in het starten van ‘the conversation’, online en offline. Bezig om een onderwerp ‘talkable’ te maken en houden. Daarbij gaat het niet zozeer om tijdelijke aandacht, maar om een wat duurzamer gesprek, ‘beyond the buzz’ noemt Lois Kelly dat (2007).

De vergelijking van buzz met een snack nemen is handig. Het helpt even, maar biedt geen voedzame maaltijd. Een geslaagde conversatie heeft ‘meaning’, is zinvol en waardevol.

‘Shut up and listen’

De buzz op gang krijgen met technisch specialisten is relatief makkelijk, de inhoud regeert, er is veel voorkennis en men heeft al bij voorbaat zin om over een thema te praten en na te denken. Veel publieke thema’s komen helaas niet voorbij de eigen parochie, wat bijzonder jammer is omdat dat daarmee veel community kennis onbenut blijft.

Hoe start je een echt geslaagde conversation? Lois Kelly formuleert het helder,’’shut up and listen’. Begin altijd met een ’listening tour’, waarbij angstvallig eigen projecties, vooroordelen in de wachtstand wordt gezet. Zonder zo’n voorverkenning is de kans groot de plank flink mis te slaan.

Maar hoe dan verder?

Volwassen kinderen

Geweldig (raak) is het principe van de volwassen kinderen. Lois Kelly benadrukt onze beperkte groei, hoe volwassen we ook zijn. Het gaat niet zozeer om het gebruik van een kinderlijke stijl, dat is een misverstand. Stop met te simpele zinnetjes, dat staat gelijk aan je publiek onderschatten. Het gaat om iets anders. We reageren als mensen naïef, veel te blij of somber en raken snel opgewonden en verveeld. Waarom is spel zo geschikt, ook in het serieuze debat? Omdat we als kinderen willen winnen!

Oud en vertrouwd

Zeker bij nieuwe benadering, iets fris helpt zeker om aandacht te krijgen, is belangrijk om goed te verbinden met eerdere ervaringen en te verwijzen naar oude en vertrouwde publieke waarden. Op maat gesneden van het publiek, niet zozeer de eigen ervaringen.

Memorabel

De passie spat er bij voorkeur van af. Wie iets opstart moet er zelf echt in geloven, mensen ‘ruiken het als het niet zo is!’ Een lekker verhaal helpt daarbij uiteraard sterk, als de factor relevantie maar niet uit het oog wordt verloren. Een thema gaat ‘lopen’, wanneer de conversatie letterlijk en figuurlijk memorabel is.