Categorieën
ministerievanverhalen

Van GROOT naar een GROOTS verhaal

Het wemelt van de mooie beleidsverhalen, concepten met ‘de belofte van een mooiere wereld’. Rond techniek, sociale innovatie, noem maar op. Die zijn niet zonder meer wervend. Integendeel, ze ogen vaak nogal dor. Ze voelen als een corporate story dat deze reactie oproept: ‘alles leuk en aardig, maar wat betekenen ze nu echt?’

Belevingsverhalen

De oplossing? Leven in de brouwerij! Een groot verhaal (‘grand narrative’) wordt pas echt groots wanneer het doorleefd is. Wanneer het als het ware door de wasstraat van de belevingsverhalen is gehaald.

Achter feiten en gebeurtenissen zitten persoonlijke ervaringen. Mensen die met een eigen perspectief of referentiekader naar de wereld kijken, dus gekleurd door (vak)kennis en emotie. Het gaat bij ervaringsverhalen niet zozeer om wel of niet saaie verhalen, dat is een misverstand.

Tegenverhalen

Bestuurskundigen Tesselaar en Rodermond brengen in het leerzame ‘Narratief evalueren, de gids’ uit 2017 een mooi onderscheid tussen drie soorten verhalen. In mijn ogen alle drie zeer bruikbaar om een in potentie boeiend CONCEPT tot leven te brengen.

Vermeng het, maak een concept ‘spicy’ met organisatieverhalen, geleefde verhalen en vooral ook tegenverhalen. Het onderscheid is niet scherp, het gaat om ervaringsverhalen met een verschillende insteek. Subtiel is daarbij het onderscheid tussen eigen ervaringen en verhalen over ervaringen van derden. Ervaringsverhalen zijn soms uit de tweede of derde hand (dat mag ook!).

ORGANISATIE VERHALEN zijn de verhalen van en door professionals. Ze zijn weliswaar persoonlijk, maar draaien vooral om procedures en officiële spelregels.

GELEEFDE VERHALEN zijn praktijkverhalen over hoe het concept in de praktijk uitpakt. Wat zijn de consequenties en effecten die zij waarnemen? Aardig en verwarrend tegelijk is dat ogenschijnlijk dezelfde gebeurtenissen in dit ervaringsverhalen nogal eens op zeer verschillende wijze worden verslagen, alleen al door het uitlichten van verschillende details.

TEGENVERHALEN (ik vind dit een echt mooie taalvondst!) zijn verhalen waarin hardop wordt getwijfeld aan het ogenschijnlijk zo mooie concept, kritische verhalen die vaak gekruid zijn met wat zwarte humor. Die horen er ook bij!

 Verhalen community

Een groot verhaal wordt vooral sterk wanneer zij door de wasstraat van deze typen ervaringsverhalen worden gehaald. Wanneer een podium wordt gebouwd voor een verhalen community die aan een concept kleur en emotie toevoegen. Op dringend advies van Tesselaar c.s, het liefst ongefilterd, dus in een zo ruw mogelijke weergave.

Voorgrond

Ervaringsverhalen worden ook getypeerd als ‘ACHTERGROND conversatie’. Omdat zij zogenaamd harde en meetbare feiten persoonlijk inkleuren. Maar ook omdat ze cultureel op een achterstand staan, vanuit het adagium ‘liever tellen dan vertellen’. Wie fans wil maken maken met een boeiend beleidsconcept, doet er verstandig dit type verhalen, met de vertellers erbij, dit keer op de VOORGROND te plaatsen.