Categorieën
ministerievanverhalen

‘The gray area between silos’

Hèt verhaal van morgen en overmorgen is innovatie. In narratieve termen, de hoofrolspelers worden uitgedaagd met een ‘wake up call’. In de vorm van een beproeving die moed en fantasie vraagt, in gelijke dosis.

Bij echte ‘entrepeneurs’ is innovatie de tweede natuur. Het is boeiend om eens in hun schoenen te stappen. Waar letten zij op, wat is hun stijl en aanpak? Over innovatie is veel nagedacht en geschreven, in ‘Innovation and Entrepeneurship van Carayannis e.a. uit 2015 is veel bijeengebracht

Afkeer van improviseren

Wat allereerst opvalt is, op een bepaalde manier verassend, is een afkeer van improvisatie. Wie bijvoorbeeld uit het niets met een prachtig aanbod komt, wordt hoogstwaarschijnlijk teleurgesteld. Dat is het ‘if we build it, it will come’ syndroom. Vergelijk het ook met de ruimtevaart, wie een raket lanceert, kan daar maar beter zorgvuldig over nadenken (vooral over de terugkeer). Niet zomaar starten dus, maar werken vanuit een visie en strategie. Goed vooronderzoek doen, en bouwen aan een degelijke ‘roadmap’. Die visie is erg belangrijk, ’a good story van change the world’.

Meer dan ‘tweaken’

Innoveren is wat anders dan ‘tweaken’, fijn slijpen en incrementeel bijstellen. Innovatie kent in de meeste gevallen een radicale component, is meer dan iets verbeteren (hoe belangrijk dat ook is!). Hierover verschillen de meningen overigens wel. ‘Think big, start and small’. Vanuit een vooropgezet plan een reeks van maatregelen realiseren is ook een innovatieve methode.

Voorzichtig met ‘benchmarking’

Entrepeneurs kennen een zekere afkeer van benchmarking. Kijken hoe anderen het doen,  ‘best practices ‘verzamelen en toepassen in eigen context. Dit klinkt en lijkt wel goed, maar is toch conserverende benadering. Het zorgt meestal niet echt voor vernieuwing, is geen bron van creativiteit.

Grijze gebied opzoeken

Wat de entrepeneurs bijzonder aanspreekt is zoeken in ‘the gray areas between silos’. Inzichten uit zeer verschillende systemen combineren en in het tussengebied zoeken naar gecombineerde toepassing. Dit valt samen met het aloude inzicht over creativiteit als vorm van recombineren, het bijeenbrengen van stijlen en ideeën die ogenschijnlijk ver van elkaar afstaan.

Breed benaderen: ‘content, process, administration’

Innovatie betekent onderwerpen breed aanvliegen. Vaak ligt de focus op producten of diensten. Door nieuwe ideeën daarop los te laten (‘the interaction between ideas and objects’) wordt iets ontwikkeld dat echt nieuw is. Technologie speelt daarbij uiteraard een grote rol, maar ook en misschien wel vooral, zorgvuldig onderzoek in en naar de gebruikerswereld. Wat zijn hun ervaringen, en wat zijn (latente) behoeftes?. Entrepeneurs zijn fanatieke (data) onderzoekers! Werkprocessen, methoden van samenwerking, organisatiestructuren, veel meer is (natuurlijk) mogelijk als het gaat om innovatie.

And the winner is.. experimenteren

Wat uit alle literatuur over innovatie en ‘ondernemend denken’ toch vooral oprijst, is de bijzonder sterke oriëntatie op testen en experimenteren. Hoe rationeel en doordacht de uitvinders ook te werk gaan, ze hebben weinig ‘last van de angst om te falen’. zij hebben de moed hebben om voortdurend, en dan ook echt voortdurend, nieuwe proefjes op te starten, en zorgvuldig effecten te meten. Waarbij de uitvinders ook wijzen op het fenomeen spin off. Iets wat in de ene sector of doel is ontwikkeld, kan nogal eens worden op heel andere domeinen. Innovatie gaat ook om bijvangst.

Genoeg munitie, kortom, voor een innovatieplan!