Categorieën
ministerievanverhalen

Back to normal? Het script

De grote vraag van nu is, wordt het virus bestreden?

De net zo grote vraag achter de vraag is, gaan we ‘back to normal’? Of is sprake van blijvende verandering?

Elixer

In een goed verhaal ontwikkelt de hoofdpersoon zich altijd. Het conflict verandert de hoofdpersoon. Bij terugkeer naar het gewone leven neemt hij een ‘elixer’ mee, de opgedane lessen. In ieder geval persoonlijk is de wereld voor altijd veranderd.

Innerlijke strijd

Elk verhaal draait om conflict. Dat heeft een uiterlijke vorm, het virus (hoe moeilijk zichtbaar ook). Maar ook een innerlijke gedaante. Meestal wil de held niet veranderen, hij geniet van de (relatieve) rust van het bestaande.

Dat innerlijke conflict laait op via de ‘call to action’. Kom in beweging, al mag je je niet verplaatsen! Overdenk wat belangrijk is, leer bij, ontwikkel een nieuwe visie op werk of zelfs maatschappij!

Back off!

De held denkt dan. Back off! De wereld verandert, not my problem. Hoor je me? Not my problem, ik genoot zo van hoe het was.

Jammer, maar helaas.

Hoe langer en intenser de held tegenstribbelt, hoe intenser en daardoor beter het verhaal wordt. Er is namelijk geen ontkomen. De held moet zijn innerlijke strijd aangaan. Vluchten kan niet meer.

Persconferenties

Nogal eens markeert een helder moment deze omslag, de plot. Een persconferentie bijvoorbeeld!

Waar is mijn stappenplan?

De hoofdpersoon bevindt zich nu in troebel water. Waar is hier het stappenplan? Waar is mijn handleiding.

Vriendendienst

Gelukkig is er de mentor die hem er door heen sleept, zijn slimme adviseur. Dichtbij of ogenschijnlijk ver weg, een schrijver of zelfs een bestuurder. En vrienden natuurlijk, vrienden slepen hem er door heen. Onvermoede vrienden ook!

Wordt vervolgd!