Categorieën
ministerievanverhalen

B.B.B. (Building Back Better)

Het is een mooi credo, een buzz die rondgaat. B.B.B., Building Back Better. ´Nu´ is ook de tijd om ‘straks’ creatief te beslissen. Gericht op verbeteren en vernieuwen. Verbeteren betekent optimaliseren van het bestaande, vernieuwen vooral op zoek gaan naar het succesvolle onbekende.

Grab the chance, gebruik een crisis om een nieuwe koers in te slaan? Tegenstanders reageren geïrriteerd, ´hou op, voor innovatie is extra geld nodig, dat er nu niet meer is´. Het is een variant op het gezegde dat ‘je het dak moet repareren wanneer de zon schijnt’.

Einde discussie. Of toch verder kijken? Of vooral, verder ‘denken’?

Verbeteren en vernieuwen

Verbeteren en vernieuwen zijn bekende begrippen uit de innovatie literatuur. Meestal worden ze verfijnd met maatstaven als kosten, weerstand of impact. Gaat het om beslissingen die duur of relatief goedkoop zijn. Gaat het om verandering die veel of weinig weerstand oproepen. En, is sprake van een grote impact of weinig effect. Grafische knutselaars kunnen hier mooie schema’s van maken.

‘Everything is here’

Creativiteit is voor alles ook een methode. Een wijze van benaderen van zaken. John Adair schreef een boek over ‘creative leadership’, vol met methoden. Een bekende maar daarom niet minder belangrijke constatering is dat veel dat nieuw lijkt, in feite een combinatie is van bestaande zaken. Zo moeilijk is vernieuwen (misschien) niet, ‘everything is here’?

In het verlengde hier van zit de constatering dat innovatie nogal eens voorkomt uit analogie. Iets uit de ene wereld werkt als inspiratiebron voor de andere wereld. Opvallend vaak wordt de natuur daarbij als inspiratiebron gebruikt (denk bijvoorbeeld aan vliegen). Analogie is niet gelijk aan kopiëren. Don’t copy, zegt de auteur.

Het bekende is vreemd

Het voor mij mooiste inzicht was deze, ‘familiar is strange’. Heerlijk! Vaak nemen we de bestaande situatie als uitgangspunt, geven we aan het bestaande een nieuwe draai. John Adair wijst er op hoe onvruchtbaar dat kan zijn. Denk niet zozeer aan alternatieven, maar probeer vrij een nieuw model te bouwen. Niks behoud het goede, vervang het slechte. Het is soms hilarisch te zien hoe een innovatie lijkt op al iets wat al bestaat. Waarom moet een robot op een mens lijken? Tenzij dat natuurlijk functioneel is.

Veel inzichten zijn weliswaar ‘waar’, maar lastig toe te passen. Neem de tijd. Geef toeval een kans (‘serendipity’). Het maakt in ieder duidelijk dat je uit een crisis innoveren vrij ingewikkeld is.

Wel weer zeer relevant is de tip ‘work it out’. Zomaar wat losse ideetjes lanceren is belangrijk, maar niet genoeg. Creativiteit betekent voor alles een nieuw concept vervolmaken, echt iets afmaken.

Meerdere modellen tegelijk

Het belangrijkste inzicht is, durf te leven (en werken) met ambiguïteit.  Tijdelijk meerdere concurrerende systemen naast elkaar laten bestaan, die zich niet eigen niet goed met elkaar verdragen. Anders geformuleerd, uit (enige) chaos komen ook creatieve krachten vrij.