Categorieën
Blog ministerievanverhalen

Memorabele spelregels

Wat is belangrijker, je product of je cultuur?
Ik hou van dit soort vragen.

Het is ook de vraag die centraal staat in het boek van management-auteur Ben Horowitz, ‘What You Do Is Who You Are: How To Create Your Own Businessculture’, uit 2019.

Het juiste antwoord lijkt het product. De auteur maakt een vergelijking met een talentvolle atleet die zich niet goed verzorgt, en een sporter die alles goed doet maar geen talent heeft. Wie heeft de meeste kans om te winnen? Juist! Duidelijk.

Maar dan draait hij het toch om.
Cultuur is ook een ‘mindset’ waar mooie prestaties uit voortkomen.
Goede spelregels, bijvoorbeeld over training, leveren ook kampioenen op.

Het probleem waar hij mee worstelde was ‘schaal’. Lange tijd dacht hij dat door als leidinggevende het goede voorbeeld te geven anderen wel zouden volgen. Dat bleek dus een illusie. Zijn eigen bedrijf bleek al snel een vreemde mix van vele in zijn ogen verkeerde cultuurtjes, ondanks zijn goede bedoelingen. Met een ‘laat 1000 duizend bloemen bloeien-stijl’ win je de wedstrijd niet!

Hij bestudeerde enkele ‘winnende’ figuren uit de geschiedenis, soms overigens met een dubieuze reputatie. Het waren geen lieverdjes (maar dat mag geen mijn pret niet drukken). En ontdekte een boeiend patroon.
Wie de bedrijfscultuur wil veranderen en daarmee betere resultaten, moet spelen met de spelregels. De inhoudelijke vraag om welke spelregels dat gaat laat hij onbeantwoord. Het zijn in ieder geval spelregels waar je in gelooft, waarvan je op goede gronden denkt dat ze werken

Hoe krijg je de cultuur, als verzameling van spelregels veranderd? Dit is zijn tactiek.

1 Bedenk een spelregel die memorabel is
Iets dat opvalt en echt anders dan anders is
De beste regels zijn regels die bestaande regels breken.

2 Het is een regel die bijna zeker de vraag oproept, WHY, WAAROM?
Op die vraag moet je dan een steengoed antwoord klaar hebben
Daar mag geen twijfel over zijn. Het onderliggende verhaal is af of ‘komt niet aan’.

3 Dan komt de volgende, belangrijke laatste stap.
Het gaat om gedrag. De regel is niet zozeer iets om aan te denken
Maar iets om te doen. Niet een keer, maar dagelijks. Cultuur veranderen gaat om actie!

Twee voorbeelden.

De eerste is, ‘wie op tijd is, is altijd tien minuten te vroeg’.
Wat? Hoezo? Het antwoord, op het echte tijdstip is iedereen mentaal klaar om echt te beginnen.

Een ander voorbeeld. Een verbod op ‘PowerPoint’-presentaties. Bij elke vergadering ligt een stuk, met advies van de auteur.
Wat, hoezo? Het antwoord, elke meeting begint met in stilte lezen van het stuk waarna de discussie begint. Om zo snel ter zake te komen.

Veel plezier ermee, met het zelf bedenken en toepassen van ‘memorabele spelregels’!