‘LEREN BUDGETTEREN’ Armoede en schulden zitten vast aan twee zaken. Leren budgetteren. Hoe zorgen we ervoor dat, via bijvoorbeeld scholen, nog meer gedaan wordt aan... Medewerkers Jeugdteam #lerenoverarmoede

‘DRIE-HOEKJES MAKEN’ Het Zaans museum ontvangt leerlingen, de scholen helpen bij de organisatie en bij restaurant De Kraai eten ze pannenkoeken. Voorbeeld van een mooie, nieuwe samenwerking. Laten we nog meer drie-hoek-jes maken! Simon Spanjer, restaurant De Kraai/Zaanse Schans #lerenoverarmoede

‘STEUN DE VOEDSELBANK’ ‘Ik droom even hardop. De voedselbanken konden zich jarenlang bedruipen. Nu vragen ze van de gemeente subsidie. Is dit onvermijdelijk, of hier ligt hier een kans voor samenwerking met het Zaanse bedrijfsleven?’ Anne Duijn - van den Hurk, beleidsadviseur schulden, gemeente Zaanstad #lerenoverarmoede

‘BLIJVEN LUISTEREN’ Je verhaal over armoede kwijt kunnen, een luisterend oor. Verhalen zijn leerzaam, en aandacht helpt. We hebben in de afgelopen heel wat verhalen verzameld (www.dezaanseverhalen.nl). Hoe zorgen we ervoor dat we ‘blijven luisteren’. Sarah Vermoolen, stadsjournalist #lerenoverarmoede

WERK MAKEN VAN WERK Werkende armen, ‘werk maken van werk’ en meer aandacht voor zelfstandige ondernemers in de problemen. Hoe pakken we dit groeiende vraagstuk samen aan (bekijk ook de film: …) Songul Mutluer, Wethouder armoede, Zaanstad #lerenoverarmoede

‘VAN PACT NAAR PACT?!’ Het is echt een mooie doorbraak. Pact Poelenburg. Samenwerken in de wijk, met aandacht voor armoede. Met niet alleen een hoofdrol voor de sociale wijkteams, maar ook voor onder andere corporaties en scholen. Marieke Sloep, programmamanager Pact Poelenburg BRANDENDE VRAAG: Kunnen we ‘het model’ van Pact Poelenburg verder uitrollen, naar andere wijken? #lerenoverarmoede

‘NET NIET - NET WEL’ We kennen de groep van ‘net niet’, die buiten alle regelingen vallen. Zij hebben niet te veel geld, of verdienen iets te veel. Dus geen steun via fonds, stichting of gemeentelijke regeling? Kunnen we toch iets voor deze groep, die het ook nodig heeft? Marleen Troost, adviseur kinderarmoede, gemeente Zaanstad #lerenoverarmoede

SAENBILITY Het is een benadering die nu al volop wordt toegepast bij het aan de GGD verbonden Straathoekwerk en ook al bij enkele jeugd en wijkteams. Saenbility, een nieuwe aanpak om inwoners met schulden op een gelijkwaardige wijze te ondersteunen. Waarbij niet alleen naar geld maar ook naar aspecten zoals familie, sport en studie wordt gekeken. Jennifer Ramkisoen, Straathoekwerk BRANDENDE VRAAG Is het mogelijk, een gemeentebrede ‘uitrol’ van deze aanpak, van Leger des Heils tot aan het Vluchtelingenwerk? #lerenoverarmoede

ARTISTIEKE INTERVENTIE Met FluXus is het al eens geprobeerd, erkend en gesteund worden als artistiek wijkteam! Het is nog niet gelukt maar wie weet. Vanuit de wereld van kunst en cultuur bijdragen aan de aanpak van maatschappelijke vragen. Een cultuurhuis als afdeling armoedebestrijding. Niet alleen vanuit de klassieke pianoles voor talenten, maar ook via 3D designing met het middelbaar beroepsonderwijs. Talenten opsporen in de zomer bij een Cruijff-Court en hen dan in het najaar verder begeleiden. Waarom niet, ‘armoede-professionals’ die gerichte hulpvragen formuleren. Dan gaan wij aan de slag met onze creativiteit en verbeelding, met een netwerk van maar liefst 300 docenten! Otto Berg, directeur FluXus #lerenoverarmoede

‘GROOT BEREIK’ Zo, belangrijk, een fiets of een laptop geven. Het kan via onze Stichting Leergeld! Maar dan is er altijd die knellende kwestie in het achterhoofd. ‘Bereiken we alle ouders en kinderen die we willen bereiken? Jennifer Stroo, Stichting Leergeld #lerenoverarmoede

‘RAAD VAN KINDEREN’ In 2014 is de weg al ingeslagen, met kinderparticipatie. Jeroen de Glas, gedreven vrijwilliger, wil dit vuurtje nu brandende houden. In samenwerking met verschillende, actieve scholen. BRANDENDE VRAAG: Hoe helpen we Jeroen om zijn dromen waar te maken? #lerenoverarmoede

‘ZELFVERTROUWEN’ Veel, zo niet alles, heeft te maken met zelfvertrouwen. Uit de armoede komen met geloof in eigen kunnen. Dichter Jacob Spaander doet het al jaren. Een gedicht of lied voor iemand maken. Het zijn de kleine dingen die het doen. Iedereen heeft waarde, dat kan niet genoeg verteld of gezonden worden. BRANDENDE VRAAG: Welke kleine acties met grote betekenis, voor inwoners in armoede, kunnen we samen nog meer van de grond krijgen? #lerenoverarmoede

‘GELD VOOR BUURTHUIZEN’ Buurthuizen en kinderboerderijen vragen geld voor hun activiteiten met bewoners. Een vanwege de corona minder vol programma betekent ook minder inkomsten. Wat nu? Meer geld vragen aan individuele bezoekers? Lastig! Of toch extra steun of zelfs groepskortingen? Frank Jan Borst, gemeente Zaanstad, relatiemanager sociaal domein #lerenoverarmoede

‘KOM OVER DE BRUG’ De brugfunctionarissen van school De Windroos. Zo’n mooie uitvinding, met dank aan Pact Poelenburg. Aangesteld om het contact met ouders te versterken, en dwars door taal en sociaal isolement heen. Verdient elke school zulke helden? Esther Yska- van de Graaf en Isil Gökce, brugfunctionarissen Poelenburg-Peldersveld #lerenoverarmoede

‘LEREN VAN ERVARINGSDESKUNDIGEN’ Hij begon ermee en zette het om naar effectieve gespreksgroepen. Leo de Roos. We hebben het over ervaringsdeskundigen. Dat smaakt naar veel meer! BRANDENDE VRAAG: Hoe kunnen we de inzet van ervaringsdeskundigen bij de armoede-aanpak nog meer versterken. #lerenoverarmoede

‘VERLEIDELIJKE SUPERMARKTEN’ Hoe kunnen we armoede bestrijden terwijl overvolle supermarkten ons verleiden te blijven consumeren? Wim Verhoeven (Koffiekring Zaanstad) #lerenoverarmoede

‘MEELOPEN MET HANDHAVING’ Corona boetes. Ze zijn nodig maar wel duur. Tijd voor een experiment, met alternatieve straffen. Geen geld bedrag, maar verplicht een keer meelopen met handhavers? Om te zien wat zij meemaken? Jochem Sellies, wijkadviseur Poelenburg Peldersveld #lerenoverarmoede

‘WERK – KLIMAAT’ Arbeidsmarktbeleid? Ja, dat gaat over kwetsbare inwoners zonder baan aan werk helpen. Daar is al veel ervaring mee! Maar ook, en steeds meer, ondersteuning vinden van bij de overgang van werk naar werk? Tijd voor nieuwe accenten? Tip, denk aan de klimaatopgave, en de kansen voor werk. Aviva Guggenheim, themamanager arbeidsmarkt #lerenoverarmoede

‘GEWOON ORGANISEREN’ Meedenken over armoede en werk? Over kinderen uit armoede helpen. Doe het met bewoners. We deden het al eerder, dat was fantastisch! Workshops in de wijken, op meerdere plaatsen, ‘gewoon’ organiseren toch?! Wibo Klitsie, projectleider Werkende armen, gemeente Zaanstad #lerenoverarmoede

‘BLIJVEN SPORTEN’ We horen van sportverenigingen, de contributie-inning staat onder druk. Het ledenaantal neemt af.. We willen dat iedereen meedoet, naar een inclusievere samenleving, waarin ook kinderen met een handicap (lichamelijk of psychisch) deel kunnen nemen. Oplossingen bedenken, buiten de gebaande paden. Het kan, en moet, juist nu. Wat kunnen we doen?! #lerenoverarmoede André Meijer van Putten, kennisspecialist, Gemeente Zaanstad

‘100 GEZINNEN AANPAK’ Algemeen beleid is prima. Maar soms is die extra stap hard nodig. Naar analogie wat elders ook gedaan wordt, kies voor een 100 gezinnen aanpak. Gewoon, op alle fronten met die gezinnen en families aan de slag. Bijzondere tijden, dus bijzondere maatregelen? Doby van den Eijkhoff, relatiemanager Sport #lerenoverarmoede

‘ARMOEDE EN GEZONDHEID’ Gelukkig zijn er allerlei netwerken waar armoede hoog op de agenda staat. Armoede is ook een gezondheidsvraagstuk, het gaat om weerbaarheid, vitaliteit. Het gaat om ook welzijn op recept. Om bijvoorbeeld de samenwerking met kinderarts en consultatiebureau. Belangrijk is ook de verbinding met taal. Armoede bestrijden? Zet nog meer in op de aanpak van taalachterstand. BRANDENDENDE VRAAG Hoe kunnen we onze armoede netwerken veel meer versterken met de gezondheidsketen Medewerkers Wijkteam #lerenoverarmoede

‘TWEEDE MEDIA WERELD’ Wat nog echt onderontwikkeld en onderbenut is de aanpak van kinderarmoede via sociale media. Ons werk is niet offline. Jongeren leven echt in twee werelden en die andere wereld telt voor hen ook zwaar. Jongeren zelf kunnen daar veel actiever bij betrokken worden. Kinderen zelfvertrouwen geven, voorlichting, over schulden bijvoorbeeld, over te materialistisch zijn, vroegsignalering, hoe kunnen we nog veel meer filmpjes, Instagram etc. aan de slag? Medewerkers Jeugdteam #lerenoverarmoede

‘VERBORGEN ARMOEDE’ In de duurste flats is ook sprake van armoede. Het aantal kinderen in armoede is veel groter dan we wel eens denken. We hebben het over ‘verborgen armoede’. Van ouders die werken, maar toch niet rond kunnen komen. Het wordt wel gemeld, maar het is nog te laat. Het ontdekken en vroeg signaleren, daar is nog veel mee te bereiken. Waarbij we een subtiele aanpak met gevoel voor schaamte. Medewerkers wijkteam #lerenoverarmoede

Klik hieronder voor de film!